Tag Archives: Lazada

Ampverse Bitkub

Ampverse จับมือสร้างพันธมิตรกับ Bitkub เตรียมเปิดตัวโปรเจกต์แรกกับ NFT Official Store สุด Exclusive บน Bitkub NFT

Ampverse จับมือสร้างพันธมิตรกับ Bitkub เตรียมเปิดตัวโปรเจกต์แรกกับ NFT Official Store สุด Exclusive บน Bitkub NFT จากซ้าย; คุณ ภาสกร ปานนอก CEO Bitkub Blockchain Technology, คุณ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO Bitkub Capital Group Holding, คุณ สุรศักดิ์ วินิจ VP of Talent…

Brand Now Digital

บริษัท แบรนด์นาว เอเชีย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดบริการใหม่ แบรนด์นาว ดิจิทัล เอเชีย

บริษัท แบรนด์นาว เอเชีย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดบริการใหม่ แบรนด์นาว ดิจิทัล เอเชีย 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัท แบรนด์นาว เอเชีย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดบริการใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ชื่อ แบรนด์นาว ดิจิทัล เอเชีย โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา แบรนด์นาวมุ่งเน้นการบริการเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์โดยเน้นไปยังการให้บริการด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสาร สนับสนุนการเปิดตัวสินค้า ให้คำปรึกษา ร่วมวางแผน และติดต่อสื่อมวลชลเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์อีกด้วย แบรนด์นาวต้องการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ที่รองรับและให้บริการลูกค้าทั้งสองประเภท ได้แก่ธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างธุรกิจด้วยกันและธุรกิจที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการกับผู้บริโภคโดยตรง คุณ พัชรี พันธุมโน กรรมการผู้จัดการกล่าว…